_______________________

 

 

             

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων στην Κιβωτό 

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 είχαμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε στις εγκαταστάσεις του Πολυχώρου «Κιβωτός» το «Εργαστήριο Διοργάνωσης Δράσεων-Orgintro», στο πλαίσιο των δημιουργικών δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________