_______________________

 

 

             


 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος ‐ European Youth Parliament Greece (Ε.Κ.Ν.Ε.‐ E.Y.P. Greece), το οποίο είναι ένα από τα 41 εθνικά σωματεία που απαρτίζουν το δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων με έδρα το Βερολίνο, είναι μη κερδοσκοπικό και συγκροτήθηκε το 1992 με μόνιμη έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί τον επίσημο φορέα του ΕΚΝ στην Ελλάδα. Από το 1994, το ΕΚΝΕ διοργανώνει, με συνέπεια κάθε χρόνο, δύο Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι δύο αυτές Συνδιασκέψεις εμπλέκουν ετησίως, περισσότερους από 300 μαθητές της χώρας μας. Επιπλέον, διοργανώνονται περιφερειακές σύνοδοι και fora με τη συμμετοχή νέων από χώρες της Ευρώπης. Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων εμπλέκει στις δράσεις του περισσότερους από 25.000 νέους, σε εθελοντική βάση, προσφέροντας σε μαθητές και σχολεία, τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αποτελέσει μία πλατφόρμα πληροφόρησης δημοκρατικών κοινοβουλευτικών θεσμών και ζητημάτων της ευρωπαϊκής επικαιρότητας αλλά και πεδίο διαπολιτισμικής ανταλλαγής και Ευρωπαϊκού διαλόγου.


     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________