_______________________

 

 

             

 

  26 Σεπτεμβρίου - Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 

«Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι ανάγκη και δικαίωμα του κάθε ανθρώπου…» (Συμβούλιο της Ευρώπης)

Η Επιτροπή των Κρατών της Ευρώπης αποφάσισε την καθιέρωση της 26ης Σεπτεμβρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει κάθε χρόνο ένα κοινό θέμα για όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες. Αυτές με τη σειρά τους διαμορφώνουν, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και το δικό τους τρόπο προσέγγισης, το πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας (Απόφαση της Επιτροπής Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο 776η συνάντηση – 6 Δεκεμβρίου 2001).

Στόχοι του Συμβουλίου

η διατήρηση και ο εμπλουτισμός της ευρωπαϊκής πολυγλωσσίας.
 η γνώση των διαφόρων γλωσσών που κάνει τους ανθρώπους να έρχονται σε επαφή με λιγότερο γνωστές γλώσσες έχοντας έτσι ως αποτέλεσμα την πολυγλωσσία.
 η άριστη γνώση σε επαγγελματικό επίπεδο δύο ή περισσότερων γλωσσών, που οδηγεί στην ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων ως πολίτες της δημοκρατικής Ευρώπης.

Πηγή: Council of Europe, European Day of Language

 


Το 2001 είχε καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκό έτος Γλωσσών. Στις 6 Δεκεμβρίου 2001, το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιέρωσε την 26
η Σεπτεμβρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. 
Η καθιέρωση αυτής της ημέρας αποτελεί πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της πολυγλωσσίας στον Ευρωπαϊκό χώρο.

    Υπάρχουν περίπου 225 ιθαγενείς γλώσσες στην Ευρώπη δηλαδή περίπου το 3% των γλωσσών του κόσμου. Οι περισσότερες είναι ινδοευρωπαϊκής καταγωγής. Με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες η Ευρώπη έχει γίνει πιο πολύγλωσση. Στο Λονδίνο μόνο, μιλιούνται περίπου 300 γλώσσες (αραβικά,τουρκικά, κουρδικά, βερβερικά, χίντι, πουντζάμπικ.ά.) (πηγή: Βικιπαίδεια)

Σχετικοί σύνδεσμοι:

http://edl.ecml.at/ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΗΣ

http://edl.ecml.at/LanguageFun/CountryGame/ tabid/3128/Default.aspx
Ευρωπαϊκές χώρες και Διεθνή Νοηματική

http://www.linguanet-worldwide.org/lnetww/el/what.htm lingu@net worldwide

             
                        

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________